Lila žaidimo laukas

Lila žaidimo laukas padalintas į 8 eiles, kiekvienoje iš jų - po 9 laukelius. Kiekviena iš šių eilių, lygių - vienodai svarbi, nes tai atspinti tam tikrus stabilaus žmogaus vystymosi principus. Tai asmenybės tobulėjimo kelionė, kurios metu žmogus užpildo gyvenima turiniu, lygis po lygio. Eilės taip pat atitinka ir žmogaus čakrinę sistemą.

1 Eilė. Pažintis su savo kūnu, jo poreikiais, emocijomis.
Pinigai, materialiniai poreikiai, pragyvenimo ir išgyvenimo klausimai. Pirmame lygyje žmogus susipažįsta su savo kūnu, su tuo, ką galima liesti, ką galima palaikyti rankose, su tuo, kaip šis kūnas pasireiškia tam tikrose situacijose, su savo kūniškai pasireiškiančiomis emocijomis. Tai yra laikas, kai žmogus tyrinėja savo fizinį kūną. Šis lygis - tai viso gyvenimo kūne kertinis akmuo, pamatas. Į šį lygį žaidimo metu sugrįžtama ne kartą, taip pabrėžiant šios patirties, šių įgūdžių būtinumą ir prasmę.

2 Eilė. Pažintis su kitais. Pažintis su energija ir kur ji išnaudojama.
Seksas, ryšys su kitais, kūrybiškumas. Antrame lygyje randasi mūsų energijos centras (Hara energijos centras), čia atliekamas gyvybinės ir seksualinės energijos kaupimas. Kelionė šio lygio ląstelėmis būtent tai ir atspinti. Kur žmogus praranda energiją? Kokioje veikloje priešingai - jis įtraukiamas į sąveiką ir pasikrauna? Kokie santykiai netekus energijos tempia mus žemyn, o kokie priešingai - pakrauna ir pakylėja?

3 Eilė. Suvokimas to, kad mes patys savo veiksmais kuriame realybę.
Saviidentifikacija, saviakceptacija, jėga, teisės, pasitikėjimas savimi. Čia mes pradedame sąmoningai rinktis. Trečiasis lygis atveria karmos planą, ir taip mums ateina supratimas, kad mes patys savo veiksmais kuriame savo realybę. Čia žmogus pradeda suprasti, kad gali daryti įtaką savo gyvenimui, savo likimui. Čia ateina suvokimas, kad jūs turite teisę išreikšti savo valią. Čia žmogus pradeda suvokti savo vertybes. Čia mes pradedame rinktis savo aplinką, išeidami iš to suvokimo, kas gerai mums, kas yra mūsų kelias. Čia praeiname išbandymus to, kaip nepatekti į kitų įtaka, kaip išlaikyti savo savivertę, kaip pasitikėti savimi.

4 Eilė. Individualumo suvokimas, išmokius valdyti energiją.
Savo asmeninių savybių, individualumo išreiškimas. Ketvirtame lygyje, išmokius išgyventi, valdyti energiją, bendrauti su kitais, supratus savo veiksmų pasekmes susidaro palankios sąlygos atsiskleisti žmogaus individualumui, bruožams, atspindintiems tik įį patį. Čia išryškėja tam tikra savitumo apraiška, kuri būdinga tik šiam asmeniui. Čia žmogus pakelia galvą į viršų ir supranta, kad yra kažkas didingesnio, nei tai, ką vertybėmis laiko daugybė kitų žmonių. Šiame lygyje žmogus ieško ir randa savo tolesnį mokytoją.

5 Eilė. Žmogaus savirealizacija, sąmoningo žmogaus gimimas.
Savęs realizavimas, atsižvelgiant į asmenines savybes, praeities paleidimas. Penktas lygis - tai žmogaus išraiška, saviraiška, savirealizacija sociume ir visame fiziniame pasaulyje. Čia pabrėžiamas žmogaus individualumas. Čia mokoma neužstrigti, nešvaistyti laiko ir energijos senoms sistemoms, seniems santykiams, praeičiai. Čia atsiranda laiko ir energijos vertės suvokimas. Čia atsiranda poreikis nugyventi prasmingą gyvenimą, tokį, kad galėtum pilnai realizuoti save, pasiekti savo inkarnacijos tikslus. Kad tiesiausiu keliu pasiektum savo tikslus, atsižvelgiant į savo asmenines savybes.

6 Eilė. Suvokimas to, kas įdomu Sielai. Teisingos žinios.
Aktyvumo ir susikaupimo suderinimas, Sielos valios pasireiškimas. Šeštas lygis leidžia suvokti, kad pasaulyje jau egzistuoja gerai veikiančios sistemos (praktikos arba konfesijos), kurios siūlo tiesiausią kelią į tavo paties tikslą. Belieka jas priimti ir pasinaudoti, arba toliau eiti savo paties kuriamu keliu. Čia žmogus girdi sielos balsą ir supranta jos valios išraiškas. Čia jis pradeda daryti viską, kas svarbu ne jo individualybei (egoizmui), o yra svarbu jo Sielos požiūriu. Čia jis mokosi sujungti saulės ir mėnulio energijas: suderinti aktyvumą ir atsipalaidavimą. Čia žmogus jau žino, kas jis yra ir mokosi gyventi harmonijoje su savo Siela.

7 Eilė. Ryšys su Dvasia, Dvasios pasireiškimai.
Gyvenimo kaip nedidelės atkarpos nesibaigiančioje kelionėje suvokimas. Septintame lygyje atskira individualybė išmoksta matyti pasaulį ne per "aš - jie" o per "mes" prizmę. Čia išmokstama matyti kūrinijos tobulumą, skirtumų vienybę. Čia atsiranda stiprus ryšys su žmogaus Dvasia. Čia, atsikračius konkrečios individualybės (Ahamkara) šydo pradedama suvokti tikra realybė. Čia priimamos Dvasios išraiškos per kalbėjimą (Omkara). Iš šio taško Dvasia žiūrį į gyvenimą. Čia dar kartą įvertinama tai, kur Dvasiai atrodo prasminga praleisti likusį šio konkretaus gyvenimo laiką ir energiją.

8 Eilė. Dieviškas, nematerialus pasaulis. Dėsnių lygis.
Galimybė pažiūrėti į savo gyvenimą iš viršaus, iš nematerialaus, neišreikšto pasaulio. Aštuntas lygis - tai dieviškas lygis. Čia žmogus sąveikauja su pačia Kūrinija. Čia atsiranda galimybė iš naujo įprasminti savo inkarnacijos tikslus, atsiranda galimybė sugrįžti dar kartą, kad arba ištaisyti praeities klaidas, arba panaudojant turimas žinias - sukurti savo nuosavą "žemę".

Žmogaus čakrų sistema

  1. Pamatinė čakra Muladhara: išgyvenimas, pragyvenimas, finansinė gerovė, gausybė, turto išlaikymas, tvirtumas, pasitikėjimas savimi, stabilumas.
  2. Seksualinė čakra Svadhisthana: seksualumas, žavesys, tonusas, kūrybingumas, improvizavimas ir humoras.
  3. Saulės rezginio čakra Manipura: jėga, valia, ryžtas, karjera, vadovavimas, valdingumas ir karingumas.
  4. Širdies čakra Anahata: meilė, geranoriškumas, atlaidumas, laisvė, užuojauta, laisvumas ir besąlyginė meilė.
  5. Gerklės čakra Vishuddhi: komunikabilumas, bendravimas, iškalba, kūrybingumas, saviraiška, savirealizacija.
  6. Trečios akies čakra Ajna: atmintis, logika, intuicija, suvokimas, aiškiaregiški sugebėjimai ir išmintis.
  7. Karūnos čakra Sachasrara: ryšys su kosmosu, su visata, su kitomis dimensijomis, su mūsų aukštesniuoju Aš, su Dievu.

Kaip sudalyvauti Lila žaidime?

Užtenka panorėti ir užsiregistruoti į vieną iš šio projekto rėmuose organizuojamų žaidimų! Kas jį ves?

Sergiejus Lila vedėjasAš - Sergiejus: 20 metų patirtį turintis verslininkas, visą gyvenimą dirbęs skirtingų produktų marketingo ir pardavimų srityje. Ši patirtis išlavino derybų įgūdžius, išmokė pažinti žmones: jų problemas, sprendimų priėmimo taisykles, poelgių motyvaciją.

Paskutinius 10 metų - aktyvus bitininkas, kartu su šeima prižiūrintis 50 šeimų bityną. Darbas bityne - tai mano duoklė ŽEMEI: aplinkai, kurioje aš gyvenu, gamtai, iš kurios mokausi. Tai viena iš mano charakterio formavimo, emocijų ir minčių valdymo praktikų, nes netinkamų nuostatų bitininką atidarytas avilys iš karto "pamoko".

Taip pat 3 metų patirtį turintis Reiki meistras praktikas, vienas iš projekto Reiki.lt iniciatorių. Reiki kelionė, praktika išmokė pažinti pasaulį už materijos ribų: šviesų, subtilų ir begalinį.

Paskutinius metus - "OMKARA" mokyklos akreditaciją turintis Lila žaidimo vedėjas.

Kviečiu sužaisti šį žaidimą, pasinaudojant mano gyvenimiška patirtimi. Praeikite šią kelionę šalia manęs, o aš pasistengsiu, kad jos metu patirtumėte pokalbio su savimi stebuklą!

Norint rezervuotis vietą Lila žaidime - tiesiog spauskite ant žemiau esančio klavišo, ir supildykite atsiradusioje formoje prašomą informaciją: Jūsų vardą, miestą, telefono numerį, e-pašto adresą. Supildę formą - Jūsų nurodytu e-pašto adresu gausite patvirtinimo laišką su tolesnėmis instrukcijomis.

Dalyvavimas Lila žaidime mokamas, tačiau aš savo kaip žaidimo vedėjo atlygį iš karto paaukoju, todėl mokėti reikės ne tiesiogiai man, o vienai iš mano parinktų gyvūnų prieglaudų. Pateikus rezervavimo sekančiame žaidime prašymą mes atsiųsime visas apmokėjimo už dalyvavimą žaidime instrukcijas. Tai paprasta, patopu ir greita.

Kaip sudalyvauti Lila žaidime?

Užtenka panorėti ir užsiregistruoti į vieną iš šio projekto rėmuose organizuojamų žaidimų! Kas jį ves?

Aš  - Sergiejus: 20 metų patirtį turintis verslininkas, visą gyvenimą dirbęs skirtingų produktų marketingo ir pardavimų srityje. Ši patirtis išlavino derybų įgūdžius, išmokė pažinti žmones: jų problemas, sprendimų priėmimo taisykles, poelgių motyvaciją.

Sergiejus Lila vedėjas

Paskutinius 10 metų - aktyvus bitininkas, kartu su šeima prižiūrintis 50 šeimų bityną. Darbas bityne - tai mano duoklė ŽEMEI: aplinkai, kurioje aš gyvenu, gamtai, iš kurios mokausi. Tai viena iš mano charakterio formavimo, emocijų ir minčių valdymo praktikų, nes netinkamų nuostatų bitininką atidarytas avilys iš karto "pamoko".

Taip pat 3 metų patirtį turintis Reiki meistras praktikas, vienas iš projekto Reiki.lt iniciatorių. Reiki kelionė, praktika išmokė pažinti pasaulį už materijos ribų: šviesų, subtilų ir begalinį.

Paskutinius metus - "OMKARA" mokyklos akreditaciją turintis Lila žaidimo vedėjas.

Kviečiu sužaisti šį žaidimą, pasinaudojant mano gyvenimiška patirtimi. Praeikite šią kelionę šalia manęs, o aš pasistengsiu, kad jos metu patirtumėte pokalbio su savimi stebuklą!

Norint rezervuotis vietą Lila žaidime - tiesiog spauskite ant žemiau esančio klavišo, ir supildykite atsiradusioje formoje prašomą informaciją: Jūsų vardą, miestą, telefono numerį, e-pašto adresą. Supildę formą - Jūsų nurodytu e-pašto adresu gausite patvirtinimo laišką su tolesnėmis instrukcijomis.

Dalyvavimas Lila žaidime mokamas, tačiau aš savo kaip žaidimo vedėjo atlygį iš karto paaukoju, todėl mokėti reikės ne tiesiogiai man, o vienai iš mano parinktų gyvūnų prieglaudų. Pateikus rezervavimo sekančiame žaidime prašymą mes atsiųsime visas apmokėjimo už dalyvavimą žaidime instrukcijas. Tai paprasta, patopu ir greita.

Rezervuoti vietą Lila žaidime

Jei norite rezervuoti vietą artimiausiame Lila žaidime - tiesiog spauskite ant žemiau esančio klavišo ir sekite tolesnes intrukcijas: pasirinkite "gyvą" arba "nuotolinį" žaidimą, pageidaujamą žaidimo laiką, nurodykite savo kontaktus.

VšĮ Dvasinės praktikos
Kodas: 306112920
info@leela.eu
+37061007071

Vilniuje:
Studija "in mind"
Saltoniškių g. 31-315, Vilnius

Kaune:
Studija "Dvasinės praktikos"
Kalantos g. 119-R1, Kaunas

Mūsų įsipareigojimai:
Privatumo ir slapukų politika